sobota, 19 Kwi 2014
Jesteś tutaj: Home Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc Społeczna Pomoc społeczna - dożywianie dzieci w szkole

Życzenia świateczne

Życzenia świąteczne
Pomoc społeczna - dożywianie dzieci w szkole PDF Drukuj
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że od 15 sierpnia 2009 r. przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w roku szkolnym 2009/2010.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł ,  przy jednoczesnym  wystąpieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych powodów:
- sieroctwo
- bezdomność
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- długotrwała lub ciężka choroba
- przemoc w rodzinie
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
- alkoholizm
- zdażenia losowe
- lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej

Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp., zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego) oraz dokument potwierdzający powody wyżej wymienione.